Zkušební protokoly:

Zkušební protokoly ke stažení zde:

  1. Protokol zkoušky  VV 355, průměr hrdla 355mm
  2. Protokol zkoušky  VV 20/500, průměr hrdla 500mm
  3. Protokol zkoušky TIB 14, průměr hrdla 356mm (http://www.abcweb.cz/UserFiles/File/atesty/radvanice2007.pdf)

Od roku 2007 spadají ventilační turbíny do výrobků s povinnou certifikací. Zkoušky ventilačních turbín jsou řízeny metodikou "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru" Zkoušky jsou prováděny u VVUÚ, a.s. akreditovaná laboratoř č.1025, zkušebna proudění. Každý z výrobců a prodejců dodávajících ventilační turbíny v České republice má povinnost na vyžádání tento certifikát se zkouškami u tuzemských zkušebních ústavů předložit.

 
   
obrazky turbin