Odvětrání střešních pláštů pomocí ventilačních turbín VIV:

Větráním střešních plášťů ventilačními turbínami VIV zajistíme plynulé odvětrání kondenzované vlhkosti ze spodní strany střešního pláště, ale i technologickou a zabudovanou vlhkost, případně vlhkost dodatečně proniklou do střech při mechanickém porušení hydroizolačních vrstev. Ventilačními turbinami VIV lze větrat všechny typy střech (ploché, šikmé, strmé) se všemi typy střešní krytiny (tvrdá krytina, šindel, plechová krytina, PVC, bitumenové pásy). Všechny typy ventilačních turbín VIV jsou v základním provedení vyrobeny z hliníkového plechu. Stavitelné hrdlo kloubového nastavení slouží k jednoduché instalaci ventilační turbíny VIV na šikmou střechu dle sklonu až do 45°. Základnu lze osadit na všechny typy střešních krytin. Všechny spoje na ventilační turbíně VIV jsou jištěny šroubovým spojením s metrickým závitem a tím zabezpečí ventilační turbínu VIV proti vytržení rotační hlavice nebo stavitelného kloubu od základny při nárazovém větru.
Doporučený počet ventilačních turbín k odvětrání vzduchové mezery
Větraná plochaTyp VIV8/200Typ VIV10/260Typ VIV14/355
0 - 100m2 1-2 ks 1 ks 1 ks
Doporučená velikost vstupních nasávacích otvorů
Větraná plocha Typ VIV8/200 Typ VIV10/260 Typ VIV14/355
0 - 100m2 1m2 0,5m2 0,5m2
Doporučená minimální tloušťka vzduchové vrstvy v závislosti na sklonu střechy
Větraná plocha Sklon < 5% Sklon 5-25% Sklon 25-45% Sklon > 45%
0 - 100m2 100mm 60mm 50mm 40mm
Ventilační turbíny VIV pracují již od minimálního pohybu větru. Ideální výkon je přímo závislý na dvou značkových ložiscích SKF, která svojí vysokou kvalitou a citlivostí na sebemenší pohyb větru, zajišťují velmi tichý a plynulý chod.(Jednořadová kuličková ložiska s dvojitým plastovým těsněním s plastovou krytkou trvalou mazací náplní).
Hodnota minimálního proudění vzduchu-větru potřebná k rozběhu ventilační turbíny
Typ Rychlost proudění vzduchu
VIV8/200 1,18 m.s-1
VIV10/260 1,38 m.s-1
VIV14/355 1,83 m.s-1


Odvětrání střešních pláštů pomocí hybridních ventilátorů HV:

Funkční i při úplném bezvětří – HV-profi

Profesionální ventilační turbina s hybridním pohonem –elektrickým motorkem 6 W

Co je to hybridní pohon? Hybridní pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů energie k pohonu jednoho prostředku. V našem případě máme na mysli kombinaci elektrické trakce a přírodního zdroje - povětří, které jsou použity k vytvoření sacího efektu v prostoru pod rotační hlavicí ventilační turbiny.

V průběhu mnohaletých zkušeností s klasickými ventilačními turbinami jsme poznali, že když nefouká vítr jsou téměř nefunkční. Zvláště v letním období, kdy vlivem vysoké teploty potřebujeme odvětrat a tím snížit teplotu například ve výrobních, skladovacích, sportovních nebo zemědělských halách, ale i kanceláří v podstřešních prostorech, jsou klasické ventilační turbiny neúčinné.

Všechny tyto vzniklé situace za bezvětří skutečně vyřeší ventilační turbina HV-profi, která má chod řízený elektronickou jednotkou. Ventilační turbina HV-profi pracuje na principu proudění vzduchu jako klasická ventilační turbina, ale v případě bezvětří nebo malého povětří, je rotační hlavice poháněna malým elektrickým motorkem, který díky snímači, který měří otáčky hlavice a speciální jednosměrné spojce, která dokáže úplně odpojit elektrický motorek v případě, že znovu fouká vítr, zajišťuje trvalé a plynulé odvětrání požadovaných prostor.

Jako příklad použití ventilační turbiny HV-profi vám předkládáme výpočet odvětrání výrobní haly, kde zadavatel vyžadoval pravidelné odvětrání. Požadavek byl vyměnit pravidelně 10 x za den vzduch uvnitř haly při minimálních provozních nákladech a co nejnižších pořizovacích nákladech.


Př.: Výrobní hala o rozměrech: 61 x 74 x 12 = 54 168m3

Při tomto návrhu odvětrání výrobní haly provedeme pro porovnání účinnosti a hlavně určení efektivního počtu osazených ventilačních turbin dvě varianty:ventilační turbinou s hybridním pohonem HV-profi typ14/355 a klasickou ventilační turbinu výroba - ČR nebo dovozovou, obě stejného typu 14.

Při návrhu jsme vycházeli z tabulky, kde jsou použity hodnoty ze zkoušek dle metodiky "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru." Zkoušky jsou prováděny dle povinných předpisů a norem platných v ČR a jsou prováděny ve STÁTNÍ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI Č.1025 – VVUÚ, a.s.Ostrava Radvanice. (VIV14/355 dle Zkušebního protokolu č.A00003-07-03).
U nejprodávanější dovozové ventilační turbiny dle podkladů: www.abcweb.cz sekce ,,Lomanco-ventilační turbíny", odstavec „Ventilační turbíny Lomanco - technický popis". Udávané hodnoty jsou orientační v závislosti na územním položení místa stavby a na usazení stavby na volném prostranství nebo v zástavbě.


Tabulky průměrných výkonů dle metodiky VVUÚ, a.s. Ostrava Radvance
 
Tabulka výkonů ventilační turbíny HV-profi 14/355
TypMinimální výkon
při nulovém povětří
Průměrný výkon
předpoklad
Průměrný výkon
reálný předpoklad
HV-profi 14/355510 m3/h1150 m3/h980 m3/h

Tabulka výkonu klasické ventilační turbiny ČR typ14/355 + dovozové typ14
VIV 14/3550 m3/h750 m3/h350 m3/h
  • Průměrný výkon – předpokládaný – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty bez použití NULOVÉHO výkonu při bezvětří.
  • Průměrný výkon - reálný předpoklad – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty s možností NULOVÉHO výkonu při bezvětří.
  • Navrhovaný počet HV-profi 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava - Radvanice:
      - 54 168 : 980 = cca 55 ks - vycházíme z průměrné hodnoty bez nulového výkonu při bezvětří.
  • Navrhovaný počet klasické VIV 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava - Radvanice:
      - 54 168 :350 = cca 154ks - vycházíme z průměrné hodnoty s nulovými výkony při bezvětří.
Tabulka celkových hodnot HV-profi
VýkonHV-profi 14/355HV-profi 10/260
Minimální tlak (sací efekt)cca - 5Pacca – 2Pa
Průměrný tlak (sací efekt)cca - 30Pacca – 20Pa
Maximální tlak (sací efekt);cca - 52Pacca – 44Pa
Minimální výkoncca - 510m3/hcca - 350m3/h
Průměrný výkoncca – 1090m3/hcca – 800m3/h
Maximální výkoncca – 1850m3/hcca – 1 560m3/h
Tlak (sací efekt)cca -13 – 52Pacca – 2 – 44Pa
Tabulky výkonů HV-profi, měřeno ve STÁTNÍ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI
Č.1025 – VVUÚ, a.s.Ostrava - Radvanice

 
Tabulka výkonů měřeno ve volném prostoru (pro půdní prostory, haly,interiéry,plochu střešního pláště) VVUÚ a.s.
Rychlost větru
typ
Minimální
výkon
Průměrný
výkon
10 m/s12 m/s15 m/s18 m/s24 m/s
HV 10/260350 m3/h900 m3/h550 m3/h825 m3/h940 m3/h1163 m3/h1560 m3/h
HV 14/355510 m3/h1200 m3/h960 m3/h1100 m3/h1240 m3/h1470 m3/h1850 m3/h
Tabulka výkonů v potrubním systému dle povinné metodiky "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru." VVUÚ a.s.
Rychlost větru
typ
Minimální
výkon
Průměrný výkon
reálný
6 m/s8 m/s10 m/sPrůměrný výkon
předpoklad
HV 10/260350 m3/h700 m3/h550 m3/h810 m3/h910 m3/h850 m3/h
HV 14/355510 m3/h980 m3/h650 m3/h890 m3/h1150 m3/h1050 m3/h
Z provedených výpočtů lze konstatovat, že porovnáním možnosti odvětrání výše uvedené haly dle reálných výkonů při osazení klasické ventilační turbiny typ 14 a ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi, vychází funkčnosti odvětrání jednoznačně pro použití HV-profi. Kde nejdůležitějším kritériem je zde vyrovnanost a stálost odvětrání při současném zamezení tzv.“nulového“ odvětrání v období, kdy nefouká vítr. Jedná se hlavně o letní období, kdy je proudění vzduchu – větru minimální až nulové a vlastně klasické ventilační turbiny nesplňují svůj účel. U HV-profi při poklesu proudění vzduchu (větru) je rotační hlavice poháněna elektrickým motorkem (6 W), klasická ventilační turbina „stojí“ nefunguje. Účinnost odvětrání požadovaných prostor je daná sacím efektem, který ventilační turbina HV-profi dokáže vytvořit.Při minimálním výkonu 510m3 je 5Pa. Sací efekt, který je do tohoto výkonu téměř zanedbatelný, je u klasické ventilační turbiny při bezvětří nulový. Průměrný tlak se pohybuje u HV-profi na hodnotě cca 30 Pa a maximální sací efekt na cca 52 Pa, což jsou velmi důležité hodnoty pro celkové posouzení výkonu ventilační turbiny. Méně než poloviční počet HV-profi oproti klasickým ventilačním turbinám sníží i počet požadovaných otvorů do střešního pláště. Tím snížíme i riziko možnosti zatečení do odvětrávaných prostor.
Ve většině provozů je nutné z hygienického hlediska zajistit stálé hodnoty odvětrání požadovaných výrobních, skladovacích, sportovních a dalších objektů, kde podle norem je nutné vyměnit pravidelně vzduch několikrát za den popřípadě i za hodinu. Tyto podmínky lze použitím HV-profi splnit a to při minimálních provozních nákladech s využitím povětří, které je zadarmo a elektrického motorku s minimální spotřebou 6W/hod. Odvětrání ventilační turbinou HV-profi je i v období, kdy nefouká vítr, účinné a stále funkční, příjemné a to vše za minimální provozní náklady.
Příklad návrhu osazení:
Hala o rozměrech: 12m x 80m x 8m = 7 680m3
TypMinimální výkon
při nulovém povětří
Průměrný výkon
předpoklad
Průměrný výkon
reálný předpoklad
Navržený počet kusů
reálný výkon
typ 140 m3/h750 m3/h400 m3/hcca 19
HV 14/355510 m3/h1050 m3/h980 m3/hcca 8
Příklad návrhu osazení:
Panelový dům: 8 NP – požadavek 1 200m3/hod (koupelna+WC+kuchyň-150m3/hod – byt)
TypMinimální výkon
při nulovém povětří
Průměrný výkon
předpoklad
Průměrný výkon
reálný předpoklad
Navržený počet kusů
reálný výkon
typ 140 m3/h750 m3/h400 m3/h2 kusy
HV 14/355510 m3/h1050 m3/h980 m3/h1 kus
 
   
obrazky turbin