Časté dotazy na ventilační turbíny VIV:

1. JAKÝ je pohon ventilační turbíny VIV
Ventilační turbina využívá ekologický přírodní zdroj energie - vítr, který je nevyčerpatelný a zcela zdarma.


2. JAK lze výkon ventilační turbíny VIV regulovat
Ventilační turbína je regulovatelná pouze pod rotační hlavicí a to stavitelnými regulačními mřížkami v místnostech (například koupelna, WC u panelových domů) nebo stavitelnými klapkami mechanickými a elektromechanickými (například výrobní, sportovní, skladovací haly).


3. JAKÁ je životnost ventilační turbíny VIV
Obecně lze říci, že životnost ventilační turbíny VIV je neomezená. Vždyť v České republice jsou doposud funkční samoodtahové ventilační hlavice, které pracují na výrobních, skladovacích halách, ve vojenských objektech, ale i na střechách kostelů a jejich funkce je plně využívána. Je to tedy více než 70. let, během kterých odolávaly mrazům a vysokým teplotám v letním období. K výrobě ventilačních turbin VIV používáme nejmodernější technologie.Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod.Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru.Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Pokud je zvolen vhodný typ pro dané odvětrání a montáž je provedena odborně ( ventilační turbina musí pracovat v rovnovážné poloze ) není důvod proč by měla být funkce ventilační turbiny omezena.


4. PROČ doporučujete ventilační turbínu VIV
Ventilační turbína VIV je vyráběna v ČR a svými výkonovými parametry se minimálně vyrovná dovozovým ventilačním turbinám. Má originální unikátní tvar lopatek, které jsou odolné proti mechanickému poškození (kroupy). Má velmi kvalitní značková ložiska SKF, která rozpohybuje již minimální vánek k požadovanému výkonu (1,18m.s-1). Statický tlak P stat. MAX (podtlak) v prostoru přímo pod hlavicí přesahuje hodnotu 50 Pa. Veškeré spoje na ventilační turbíně jsou jištěny šroubovým spojením s metrickým závitem a tím zabezpečí ventilační turbínu proti vytržení při nárazovém větru. Zásadní výhodou českých ventilačních turbin VIV je záruční a pozáruční servis. Při pozáručním servisu, nebo v případě mechanického poškození ventilační turbíny (například ulomená větev,uvolněná krytina, nebo kus střešního pláště poškodí ventilační turbínu), lze jednotlivé komponenty ( základna, stavitelný kloub, ložiska, nebo pouze lopatky) vyměnit za podstatně nižší cenu, než je při výměně celé ventilační hlavice. Počtem vyrobených ventilačních turbín, který za poslední tři roky přesáhl počet 10 000 prodaných kusů, roste jejich kvalita a rovněž nabídka nových typových řad.


 


 

Časté dotazy na hybridní ventilátor HV:

1. JAKÝ je pohon hybridního ventilátoru HV-profi?
Hybridní ventilátor HV - profi je unikátní větrací systém, ve kterém je spojena klasická ventilační turbina, využívající ke své činnosti ekologický přírodní zdroj energie – vítr, s malým elektrickým motorkem. Elektrický motorek roztáčí ventilační turbinu v době, kdy není žádné proudění vzduchu.
(Není to spojení pevné, kde elektrický motorek, bez možnosti odpojení, stále běží).


2. JAK lze výkon hybridního ventilátoru HV-profi regulovat?
Hybridní ventilátor HV - profi je regulovatelný pomocí mechanických nebo elektromechanických klapek, které jsou pod rotační hlavicí. Jsou buď na ruční ovládání nebo na dálkové ovládání.
Rovněž lze ,,předřadit" různá čidla: např. teplotní, vlhkostní a časové.


3. JAK lze využít hybridní ventilátor HV-profi ?
Velmi dobře k odvětrání střešních plášťů. Zajistíme plynulé odvětrání kondenzované vlhkosti ze spodní strany střešního pláště, ale i technologickou a zabudovanou vlhkost, případně vlhkost dodatečně proniklou do střech při mechanickém porušení hydroizolačních vrstev. Tím prodloužíme životnost střech. Lze větrat všechny typy střech (ploché, šikmé, strmé), se všemi typy střešní krytiny (tvrdá krytina, šindel, plechová krytina, PVC, bitumenové pásy).
Odvětrání šachet panelových a bytových domů je jeden z nejpoužívanějších způsobů použití hybridního ventilátoru HV-profi, jako náhrada původních centrálních elektrických ventilátorů včetně osazení novostaveb bytových domů. Použití hybridního ventilátoru HV-PROFI JE DALEKO ÚČINNĚJŠÍ NEŽ PŘI POUŽITÍ KLASICKÉ VENTILAČNÍ TURBINY, KTERÁ, KDYŽ NEFOUKÁ VÍTR – NEFUNGUJE. Hybridní ventilátor HV-profi při bezvětří roztáčí malý elektrický motorek – tedy je stále funkční.
Odvětrání všech typů hal – sportovních, výrobních, skladovacích, snížení teploty půdních prostor.
Hybridními ventilátory HV-profi zajistíme ekonomické větrání všude tam, kde použití klasických ventilačních turbin naráží na nestálost výkonu ovlivněného povětřím. Jinými slovy, tam kde klasická ventilační turbina nefunguje z důvodu „bezvětří“, tam lze účinně použít hybridní ventilátor HV-profi.


4. JAKÁ je životnost hybridního ventilátoru HV-profi ?
Obecně lze říci, že životnost HV-profi je neomezená. K výrobě hybridního ventilátoru HV-profi je používána nejmodernější technologie. Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod.Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru.Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Pokud je zvolen vhodný typ pro dané větrání a montáž je provedena odborně není důvod proč by měla být funkce hybridního ventilátoru HV-profi omezena. Záruka na elektrický motorek je 24 měsíců a na rotační hlavici 10 let.


5. PROČ doporučujeme hybridní ventilátor HV-profi ?
U hybridního ventilátoru HV-profi můžeme přesně určit minimální odsávaný výkon a zamezit stavu, kdy je klasická ventilační turbina NEFUNKČNÍ. V tom je zásadní výhoda hybridního ventilátoru HV-profi a lze jej použít i tam, kde je hygienickými předpisy požadována nucená výměna vzduchu.Příklad použití (porovnání klasické ventilační turbiny VIV a hybridního ventilátoru HV – profi)
a) Při použití klasické ventilační turbiny typ 14 vycházíme z průměrného výkonu cca 750m3/h, ale za podmínky, že v případě nulového proudění vzduchu je výkon (množství odsávaného vzduchu) ventilační turbiny nulový a tím poklesne i reálná hodnota průměrného výkonu na cca 400m3/hod.Přičemž minimální výkon nelze přesně určit.
b) Při použití hybridního ventilátoru HV – profi typ 14/355 vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu cca 1050m3/h, i za podmínky, že bude nulové proudění vzduchu a reálná hodnota průměrného výkonu zůstává. Současně lze určit i minimální výkon, který se rovná výkonu nastavených otáček na elektrickém motorku a je cca 510m3/h.


Tabulka výkonů dle předpisu platných v ČR
Rychlost větru
typ
Minimální
výkon
Průměrný výkon
předpoklad
Průměrný výkon
reálný
předpoklad
typ 140 m3/h 750 m3/h400 m3/h
HV 14/355510 m3/h 1050 m3/h980 m3/h

Příklad spotřeby elektrické energie – náklady v Kč
Nákladypovětří-vítrspotřeba el.energie
Za jeden den0,00 KWcca 50,4 W
Za jeden měsíc0,00 KWcca 1,512 KW
Za jeden rok0,00 KWcca 18,144 KW
Celkové náklady na provoz hybridního ventilátoru HV za jeden rok cca cca 60,00Kč.
Výpočet proveden v cenách za rok 2007.


 


 

Časté dotazy na komínovou hlavici KV:

1. Nesníží se výkon – tah komínu osazením komínové hlavice KV 8/200 v čase, kdy nefouká vítr?
Komínová hlavice KV 8/200 má jako jediná dodávaná komínová hlavice na českém trhu jednotlivé lamely rotační hlavice dostatečně daleko od sebe, že i v případě, kdy hlavice nerotuje (nefouká vítr), je mezi lamelami minimální průduch rovnající se průměru hrdla komínu a komínové hlavice - minimálně 200mm. (Rozměr rotační hlavice: 290 x 210mm).
UPOZORNĚNÍ: Prostor mezi jednotlivými lamelami každé komínové hlavice je velmi důležitý pro zajištění funkce plynulého odvětrání komína i v době, kdy nefouká vítr. Jinak rotační hlavice slouží jako překážka plynulého tahu komínového tělesa a snižuje jeho tah.


2. Mohu osadit komínovou hlavici KV8/200 na komín, pod kterým se topí pevnými palivy?
Ano, komínovou hlavici KV 8/200 můžete osadit na komíny, kde se topí pevnými ekologickými palivy jako například palivové dřevo, pelety,dřevěné brikety, ale i plynem. Umožňují to velmi kvalitní speciální ložiska „SKF“ odolná zvýšeným provozním teplotám. Navíc celá ložisková část je uložená mimo hlavní proudění spalin, nad komínovou hlavicí.


3. Z čeho je vyrobena komínová hlavice KV 8/200?
Všechny díly včetně spojovacích materiálů jsou vyrobeny z celo nerezového materiálu. Je osazena speciálními bezúdržbovými ložisky odolnými zvýšeným provozním teplotám.


4. Mohu nainstalovat komínovou hlavici KV 8/200 sám?
Každý zručnější člověk je schopen si nainstalovat komínovou hlavici KV8/200 sám.
V každém balení je přiložen návod na montáž.


5. Montáž komínové hlavice KV 8/200
Základna komínové hlavice KV má v rozích předvrtané otvory pro vruty k upevnění na komínovou hlavu. Přes tyto otvory připevníme pomocí vrutů základnu komínové hlavice KV do hmoždinek, které vložíme do předvrtaných otvorů na komínové hlavě. Připojíme komínovou hlavici na jímací soustavu nebo hromosvod dle ČSN 34 13 90.


6. Čištění komína
Komínová hlavice KV 8/200 je odklopná pomocí tří zajišťovacích křídlových matic. Po jejich povolením odklopíme rotační hlavici a tím zajistíme přímý přístup ke komínovému průduchu. Čištění komínu po odklopení rotační hlavice probíhá klasickým způsobem.


zajišťovací křídlová matice povolíme křídlovou matici odklopíme hlavici

 


 

Časté dotazy na panelové domy:

1. JAK lze využít ventilační turbínu VIV14/355 na odvětrání šachty panelového domu
Stávající systém odvětrání šachet panelových domů je založen na principu centrálního odvětrání pomocí elektrického motoru umístěného v nad střešní části. Tento systém pracuje cca 70% dne na principu přirozeného tahu v šachtě (komínový efekt). Zhruba ve 30% dne je jednotlivými nájemníky spuštěn centrální elektrický ventilátor, který velmi intenzivně odvětrává všem nájemníkům na společné šachtě. Je velmi hlučný (převážně v bytech pod střechou je slyšet el. ventilátor), vyžaduje pravidelnou údržbu a při neustálém zdražování elektrické energie je i velmi ekonomicky náročný. Námi navrhovaný systém odvětrání šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV je unikátní větrací systém, který ke svoji činnosti nepotřebuje elektrickou energii. Využívá ekologický přírodní zdroj energie - vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný.
Tedy nejedná se o změnu původního systému, ale o efektivní využití přirozeného tahu v šachtě pomocí ventilační turbíny VIV. Navrhovaný systém nevyžaduje údržbu, má tichý kultivovaný chod a je příjemný pro všechny nájemníky na společné šachtě. Udržuje plynulý tah v šachtě a brání prolínání pachů jednotlivých bytů.


2. JAKÝ je pohon ventilační turbíny VIV
Ventilační turbina VIV využívá ekologický přírodní zdroj energie - vítr, který je nevyčerpatelný a zcela zdarma. Současně ke svému pohybu využívá i termodynamický vztlak a rozdílu měrných hmotností vzduchu uvnitř šachty a venkovního vzduchu.


 
3. JAK lze výkon ventilační turbíny VIV regulovat
Ventilační turbína VIV je regulovatelná pouze pod rotační hlavicí a to stavitelnými regulačními mřížkami v místnostech (například koupelna, WC, digestoř).
 
4. JAK ovlivní systém osazení individuálních elektrických motorků v jednotlivých bytech
Současně osazené elektrické ventilátorky v jednotlivých bytech nenarušují plynulou funkci ventilační turbíny VIV. Naopak mohou rozpohybovat vzduch v krátkém propojovacím potrubí, které je napojeno na hlavní odtahovou větrací šachtu a tím navýší celkový tah v šachtě.


 
5. JAKÝ má být typ a počet ventilačních turbín na jedné šachtě
Počet a typ ventilační turbíny VIV je přímo závislý na počtu podlaží panelového domu a na tom v jaké oblasti se nachází. Zda je na místě kde je větrno, nebo je v zástavbě, kde je povětří menší.
 
Příklad:
1 - 7podlaží (v případě větrné oblasti 8podlaží) - doporučujeme osadit 1 x VIV14/355d
8 podlaží (při menším povětří) - doporučujeme osadit 2 x VIV10/260d
9 a více podlaží - doporučujeme osadit 2 x VIV14/355d
 
Při návrhu počtu ventilačních turbín VIV vycházíme z požadovaných parametrů na odvětrání jednoho bytu:
 -  WC - 25m3
 -  koupelna - 75m3
 -  kuchyň- 100m3 (u kuchyní lze větrat oknem kde lze počítat s potřebou 100 - 50 = 50m3)

1 byt - cca 150m3.
4 byty na šachtě - cca 600m3
6 bytů na šachtě - cca 900m3
8 bytů na šachtě - cca 1 200m3
11 bytů na šachtě - cca 1 650m3
 
6. Jaký je výkon ventilačních turbín VIV
Odsávané množství vzduchu ventilační turbínou VIV 14/355 je v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v rozmezí cca 105-1 085 m3.h-1(při větší rychlosti větru je vyšší, ale vycházíme z průměrných hodnot klimatických poměrů v České republice. 1,83m.s-1 - minimální proudění vzduchu potřebné k rotaci ventilační turbíny VIV14. 1,83m.s-1-10,5 m.s-1. -prokazatelně naměřený výkon dle Akreditované zkušební laboratoře VVUÚ, a.s. Ostrava pro potrubní systém).

4 byty na šachtě - vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 600 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 1-4 m.s-1).

6-8bytů na šachtě -vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 900m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 2-5 m.s-1 navýší výkon o cca 50%).

11 bytů na šachtě - vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu 2 x VIV14 cca 1 2000 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě -11 podlaží- cca 3-6m.s-1).
 
7. JAKÁ je životnost ventilační turbíny VIV
Obecně lze říci, že životnost ventilační turbíny VIV je neomezená. V České republice pracují bezmotorické ventilační hlavice od 30tých let 20tého století na výrobních a skladovacích halách, ve vojenských objektech, ale i na střechách kostelů, železničních vagonech, dříve i chladírenských a pekařských autech a jsou stále funkční a mnohdy využívány. Je to více než 70. let, během kterých odolávaly v zimním období tuhým mrazům a vysokým teplotám v letním období.K výrobě ventilačních turbín VIV je používána nejmodernější technologie.Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod.Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru.Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku.Ventilační turbína VIV funguje na Českém trhu již mnoho let, základní záruka je 12 let.


 
8. PROČ doporučujeme ventilační turbínu VIV
Ventilační turbína VIV14/355 je nejúčinnější ventilační turbínou prodávanou na Českém trhu. Ventilační turbína VIV14/355 má velmi kvalitní značková ložiska SKF, která rozpohybuje již minimální vánek -1,18m.s-1- k požadovanému výkonu.
Ventilační turbína VIV14/355 má sací účinek až 50Pa. Speciálně aerodynamicky tvarované lopatky s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajistí nejkvalitnější přenos hnané síly větru a svou rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí.
Stavitelné hrdlo -kloub- je zajištěn dvěma aretačními šrouby proti protočení a zároveň proti vytržení při nárazovém a poryvovém větru. Rotační hlavice je k hrdlu přichycena třemi šrouby s maticí přes protiskluzovou podložku. Takto zajištěný spoj je trvale odolný proti vytržení i při velmi silném nárazovém a poryvovém větru a nemůže dojít k samovolnému vyšroubování.
 
   
obrazky turbin