Ventilační turbiny a hybridní ventilátory na panelových domech

DOPORUČENÁ PRAVIDLA ODVĚTRÁNÍ průduchů šachet panelových a bytových domů HYBRIDNÍMI VENTILÁTORY HV A VENTILAČNÍMI TURBINAMI VIV
Námi navrhovaný systém odvětrání hygienického zázemí – tedy průduchů větracích šachet - hybridními ventilátory HV a ventilačními turbínami VIV s možností doplnění o elektrické ventilátorky v koupelně a na WC,, je kombinací přirozeného a nuceného větrání odborně nazvaného hybridního větrání se zajištěním minimální spotřeby elektrické energie. Tento systém nezajišťuje větrání obytných místností, ale odvětrání zázemí, které je uvnitř dispozice bytu – WC + koupelna, které nemají vlastní okno. Návrh vychází z požadavků na minimální hodnotu odvodu vzduchu , kde požadavek na odvětrání jednoho WC je 25m3/hod a jedné koupelny je 50m3/hod.
K zajištění účinnosti navrhovaného systému je nutné dodržet následná pravidla:
 
POŽADAVKY NA PŘÍVOD VZDUCHU – je nutné zajistit trvalý přívod vzduchu do prostor bytu – minimálně stále otevřené mikroklima oken. Původní panelové domy měly nasávání pomocí přirozené infiltrace oken, dveří a spár mezi panely. Nyní jsou těsná plastová okna, zateplená fasáda a přirozená infiltrace je potlačena.
 
POŽADAVKY NA PROSTUPNOST PŘÍVODNÍHO VZDUCHU – je nutné zajistit převod vzduchu mezi místnostmi, do kterých se vzduch přivádí a místnostmi, ze kterých se vzduch odvádí do prostor hygienického zázemí. Tzv. cirkulaci vzduchu, kde je pravidlo: co chci odsávat musím nasávat. Pro tento účel slouží převáděcí otvory např. spáry pode dveřmi, stěnové otvory, dveřní mřížky.
 
Pro intenzivní odvětrání lze použít tzv. NÁRAZOVÉ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍpomocí elektrických ventilátorků, kde doporučujeme radiální ventilátorky s průtokem odváděného vzduchu koupelna cca 90m3/hod a WC cca 50m3/hod. Ventilátorky jsou navržené tak, aby překonaly tlakovou ztrátu průduchu větrací šachty. Tyto jsou používány v době, kdy chceme intenzivně větrat požadované zázemí. Ventilátorky „naženou“ vzduch propojovacím potrubím do hlavního průduchu, kde přirozeným tahem současně s pomocí hybridního ventilátoru nebo ventilační turbíny vzduch směřuje do prostor nad střechu.
 
POŽADAVKY NA ODBORNĚ NAVRŽENÉ A PROVEDENÉ instalace ventilačních turbín, nebo hybridních ventilátorů jsou základem jejich správné funkce a účinnosti. Základem je dodržení následných pravidel:
  • navrhnout správnou velikost (typ) v závislosti na počtu podlaží a typu průduchů v instalační šachtě. (4 NP-velikost 14/355, 6NP-14/355, 8NP-16/400, 11NP a 13NP-20/500, u všech verzí HV-hybridní ventilátor – nelze na všechny použít jednu velikost).
  • při montáži ventilačních turbín a hybridních ventilátorů je nutné, pokud je to technicky možné, propojit průduchy v šachtě s ventilační turbínou nebo hybridním ventilátorem flexibilním potrubím pro zajištění přímého odtahu průduchu šachty. Zamezíme tím tzv.“špuntu“, který se vytvoří v létě vlivem teplého vzduchu ve sběracím domečku v nad střešní části. V zimním období zabrání pronikání teplého vzduchu a vzniku kondenzátu ve sběrném domečku.
  • zajistit, aby rotační hlavice byla nad nejvyšším bodem střechy a to tak, aby na ni mohlo působit povětří ze všech stran a hlavice nebyla v závětří výtahové šachty.
ZÁVĚREM lze říci, že hybridní ventilátor ani ventilační turbína nenahrazují původní centrální elektrický ventilátor, ale v kombinaci s elektrickými motorky na WC a v koupelně, pravidelným větráním okny v jednotlivých místnostech, zajistí v bytech odvětrání prostor hygienického zázemí.
Opravdu je nutné si uvědomit, že je nutné oddělit výše uvedené odvětrání hygienického zázemí s odvětráním celého bytu. V případě, že si chce obyvatel bytu vyvětrat, nejvýhodnější a nejspolehlivější variantou je přivedení čerstvého vzduchu klasickými okny. To zde bylo pravidlem po dlouhá léta a bude platit i pro následující léta. K odvětrání celého bytu lze využít i podtlakové větrání nebo nucené rovnotlaké větrání.
NUCENÉ PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ
Kde je venkovní přívodní vzduch nasáván pod tlakem, větracími otvory v obvodových stěnách (často nutné vyvrtat za topnými tělesy)a centrálním elektrickým ventilátorem odsáván přes hygienické zázemí. Zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy, podřezáním dveří.
NUCENÉ ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ
Zde je přívod ohřátého venkovního vzduchu a odvod vzduchu z bytu je řízen větrací jednotkou vně i uvnitř bytu, popřípadě s možností zpětným získávání tepla (ZZT). I zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy. (poznámka – použité podklady z ČSN EN 15665/Z1).
 
   
obrazky turbin